CONSTRUCTION - TRADING - ENGINEERING

KHỚP NỐI THÉP ARW-4-6-SERIES - KHỚP NÔI TRỤC ARW-4-6

Thông số kỹ thuật của khớp nối trục - khớp nối thép ARPEX (ARW-4/-6 series):

  • Kích cỡ khớp nối: 19 Sizes
  • Dãy moment khớp nối: 92 Nm đến 80.000 Nm
  • Đường kính khớp nối: Từ 101 mm đến 880 mm
  • Tốc độ: Từ 10.400 đến 1.150 vòng/phút
  • Ứng dụng của khớp nối thép ARPEX (ARW-4/-6 series): Máy sản xuất giấy, máy phát điện gió

Các loại khớp nối khác: 

Khớp nối thép ARS 8-10 Series | Khớp nối thép ARPEX - ARS-6 series

Khớp nối thép ARPEX -ARW-4/-6 series | Khớp nối thép ARPEX - ARP-6 series

 Tags: khớp nối, khớp nối thép Siemens, khớp nối thép flender, khớp nối thép Arpex Arw -4-6 Series, khớp nối thép Siemenes Arw, khớp nối trục Arw 4-6 Series

Sản phẩm cùng danh mục