sản phẩm

Hỗ trợ

Sales:

Technical:

Thống kê

Số lượt truy cập

1432697

Sản phẩm
PLC S7 200 SIEMENS CPU 221

PLC S7 200 SIEMENS CPU 221

PLC S7 200 Siemens CPU 221 có Bộ nhớ chương trình: 4KB, PLC Siemens S7 200 - 221  có 6 ngõ vào số 24V ...

PLC S7 200 SIEMENS CPU 222

PLC S7 200 SIEMENS CPU 222

PLC S7 200 Siemens CPU 222 Có thể gắn thêm 2 mô đun mở rộng, PLC Siemens S7 200 - 222 có 8 ngõ vào số ...

PLC S7 200 SIEMENS CPU 224

PLC S7 200 SIEMENS CPU 224

PLC S7 200 Siemens CPU 224 có thể gắn thêm 7 mô đun mở rộng, PLC Siemens S7 200 - 224 có 14 ngõ vào số ...

PLC S7 200 SIEMENS CPU 224 XP

PLC S7 200 SIEMENS CPU 224 XP

PCL Siemens, PLC S7 200 Siemens CPU 224xp  có thể gắn thêm 7 mô đun mở rộng, PLC Siemens S7 cpu 224xp có ...

PLC S7 200 SIEMENS CPU 226

PLC S7 200 SIEMENS CPU 226

PLC S7 200 Siemens CPU 226 có nguồn cấp 220V AC or 24V DC, PLC Siemens S7 cpu 226 có thể gắn thêm 7 mô đun ...

DMCA.com Protection Status