sản phẩm

Hỗ trợ

Sales:

Technical:

Thống kê

Số lượt truy cập

1432659

Khớp nối mềm (Flexible Couplings)
Khớp Nối Mềm Loại N-EUPEX

Khớp Nối Mềm Loại N-EUPEX

Flexible Couplings - N-EUPEX (KHỚP NỐI MỀM) với dãy moment từ 19Nm đến 62.000Nm, đường kính từ 58 ...

Khớp nối mềm loại RUPEX

Khớp nối mềm loại RUPEX

KHỚP NỐI MỀM (Flexible Couplings) - RUPEX có dãy moment từ 200Nm đến 1.300.000Nm, đường kính từ ...

Khớp nối mềm loại BIPEX

Khớp nối mềm loại BIPEX

KHỚP NỐI MỀM (Flexible Couplings) - BIPEX có dãy moment từ 13,5Nm đến 3.700Nm, đường kính từ 43 mm ...

DMCA.com Protection Status