sản phẩm

Hỗ trợ

Sales:

Technical:

Thống kê

Số lượt truy cập

1038240

SẢN PHẨM SIEMENS

 • dong_co_dien_siemens_1le1
 • khopnoithuylucFLUDEX
 • khopnoirangZAPEX_ZW
 • khopnoithepARPEX_ARS6_series
 • khopnoimemNEUPEX
 • BANNER_SINAMICS_V20
 • Motor_Siemens_loai_1LA6
 • PLC_Siemens_S7_1200_CPU_1211C
 • PLC_Siemens_S7_200_CPU_221
 • PLC_Siemens_LOGO_OBA6
 • Bien_tan_siemens_G110
 • khopnoirangZAPEXZN
 • khopnoithepARPEX_ARS810_series
 • khopnoimemRUPEX
 • dongcodienSiemenshieusuatcaitien_loai_1LA7
 • PLC_Siemens_S7_1200_CPU_1212C
 • PLC_Siemens_S7_200_CPU_222
 • PLC_Siemens_LOGO_OBA7
 • BienTanSiemensSINAMICSG120C
 • khopnoithepARPEX_ARP6_series
 • khopnoimemBIPEX
 • dongcodienSiemenshieusuatcaitien_loai_1LA9
 • bien_tan
 • PLC_Siemens_S7_1200_CPU_1214C
 • PLC_Siemens_S7_200_CPU_224
 • khopnoithepARPEX_ARW46_series
 • khopnoimemELPEX
 • dong_co_dien_siemens_1lg4
 • PLC_Siemens_S7_200_CPU_224XP
 • BienTanSiemensSINAMICS_S110
 • khopnoithepARPEX_ARF6_series
 • khopnoimemELPEXB
 • dongcodienSiemensgiatangdoantoanloai1MA61MA71MA8
 • BienTanSiemensSINAMICS_G120P
 • khopnoimemELPEXS
 • dongcodienSiemensloai_1LA8
 • BienTanSiemensSINAMICS_G120D
 • dongcodienSiemenshieusuatcaitien_loai_1LG6
 • BienTanSiemensSINAMICS_G130
 • dongcodienSiemenschongchaynoloai1MJ61MJ71MJ8
 • BienTanSiemensSINAMICS_G150
 • BienTanSiemensSINAMICS_S120
 • BienTanSiemensS150

Hộp Giảm Tốc Loại X

SẢN PHẨM SEW

 • movimot
 • bientanmovidriveb1
 • bientanmovitraclteb
 • bientanMOVITRAC_MC07B
 • hopgt_Q_1
 • hgtloaiM1
 • hopgt_M_1
 • hgtloaiML
 • hopgt_C_4
 • dfsfsfs
 • dong_co_giam_toc_sew_loai_F
 • hgtdandongchogautai
 • dongcogiamtocsewloaiRM
 • hgtloaixp
 • motor_giam_toc_sew_1cap_RX2
 • dong_giam_toc_sew_banh_rang_con_loai_K
 • dong_giam_toc_sew_banh_vit_truc_vit_loai_s
 • dong_co_giam_toc_sew_loai_SPIROPLAN_Loai_W
 • BientoccokhiVarimotDiamasat1
 • bientoccokhivariblocdai

SẢN PHẨM RULMECA

 • dia320
 • PlasticRollersseriesPLPLF
 • guideroller
 • impact_rollers
 • return_rolers_with_rings
 • conlanbangtai

TÍCH HỢP HỆ THỐNG

Sản phẩm
Khớp Nối Mềm Loại N-EUPEX

Khớp Nối Mềm Loại N-EUPEX

Flexible Couplings - N-EUPEX với dãy moment từ 19Nm đến 62.000Nm, đường kính từ 58 mm đến 710 mm, ...

Khớp nối mềm loại RUPEX

Khớp nối mềm loại RUPEX

Flexible Couplings - RUPEX có dãy moment từ 200Nm đến 1.300.000Nm, đường kính từ 105 mm đến 2000mm, ...

Khớp nối mềm loại BIPEX

Khớp nối mềm loại BIPEX

Flexible Couplings - BIPEX có dãy moment từ 13,5Nm đến 3.700Nm, đường kính từ 43 mm đến 227 mm. ...

Khớp nối mềm loại ELPEX

Khớp nối mềm loại ELPEX

Flexible Couplings - ELPEX thường được sử dụng cho dẫn động chất lượng cao với thời gian ...

Khớp Nối Mềm loại ELPLEX-B

Khớp Nối Mềm loại ELPLEX-B

Flexible Coupling - ELPLEX-B: khớp nối mềm ELPLEX-B có dãy moment từ 24Nm đến 14.500Nm, đường kính ...

Khớp nối mềm loại ELPEX-S

Khớp nối mềm loại ELPEX-S

Flexible Couplings - ELPEX-S có kích thước: 12 sizes, đường kính từ 220mm đến 770 mm. Khớp nối ...