sản phẩm

Hỗ trợ

Sales:

Technical:

Thống kê

Số lượt truy cập

1401320

Sản phẩm
Khớp Nối Mềm Loại N-EUPEX

Khớp Nối Mềm Loại N-EUPEX

Flexible Couplings - N-EUPEX (KHỚP NỐI MỀM) với dãy moment từ 19Nm đến 62.000Nm, đường kính từ 58 ...

Khớp nối mềm loại RUPEX

Khớp nối mềm loại RUPEX

KHỚP NỐI MỀM (Flexible Couplings) - RUPEX có dãy moment từ 200Nm đến 1.300.000Nm, đường kính từ ...

Khớp nối mềm loại BIPEX

Khớp nối mềm loại BIPEX

KHỚP NỐI MỀM (Flexible Couplings) - BIPEX có dãy moment từ 13,5Nm đến 3.700Nm, đường kính từ 43 mm ...

Khớp nối mềm loại ELPEX

Khớp nối mềm loại ELPEX

KHỚP NỐI MỀM (Flexible Couplings) - ELPEX thường được sử dụng cho dẫn động chất lượng cao ...

Khớp Nối Mềm loại ELPLEX-B

Khớp Nối Mềm loại ELPLEX-B

KHỚP NỐI MỀM (Flexible Coupling) - ELPLEX-B: khớp nối mềm ELPLEX-B có dãy moment từ 24Nm đến ...

Khớp nối mềm loại ELPEX-S

Khớp nối mềm loại ELPEX-S

KHỚP NỐI MỀM (Flexible Couplings) - ELPEX-S có kích thước: 12 sizes, đường kính từ 220mm đến 770 ...

DMCA.com Protection Status